Chr. X. i netværk

Lyngby-Taarbæk kommune har netværksledelse. Det betyder, at alle kommunale institutioner indgår i et forpligtende samarbejde i et netværk.

Denne struktur har vuggestuen valgt at indgå i, og i samarbejde med ni andre selvejende institutioner har vi dannet Selveje netværket.

Udover at være et ledelsesnetværk er netværket et samarbejde på institutionsplan, hvor vi laver fælles aktiviteter, kompetenceudvikling, og hvor de enkelte institutioners tovholdere mødes jævnligt. Det er bl.a. tovholderne for sprog, natur og aktionslæring.

Samarbejdet er formaliseret i en to-årig kontrakt.