Når du starter i Vuggestuen Chr. X


VELKOMMEN til Chr. X.

Når jeres barn starter i vuggestue vil vi gøre en stor indsats for at både I og jeres barn vil finde jer godt til rette. Vi vil gøre vores bedste for at få et godt samarbejde omkring jeres barn,
 
    Dette kan i forvente af os:

 • at vi yder omsorg, nærhed og tryghed for jeres barn
 • at vi vejleder, debatterer og samarbejder omkring jeres barn
 • at vi er opmærksomme på barnets trivsel og velvære
 • at vi skaber rum for barnets personlige udvikling
 • at vi spørger ind til personlige forhold, som kan have betydning for barnets trivsel
 • at vi er respektfulde overfor barnet og jeres familie
 • at vi prioriterer åben og ærlig kontakt mellem hjem og institution meget højt
 • at I bliver inviteret til en samtale om jeres barns trivsel 1-3 måneder efter, at barnet er begyndt i vuggestuen, samt en samtale inden overgang til børnehave efter at barnet er fyldt to og et halvt år

  Vi har også forventninger til jer:
 • at I giver barnet tøj på der passer til årstiden og vejret (vi er meget ude)
 • at I jævnligt tjekker skiftetøj i barnets rum på badeværelset (der skal altid ligge tøj, så barnet kan blive skiftet fra inderst til yderst)
 • at I læser diverse opslag, og deltager aktivt i vuggestuens arrangementer
 • at I giver os information om familiære forhold, der har betydning for barnets daglige trivsel i vuggestuen
 • at I afleverer og henter Jeres barn med nærvær og engagement (mobil FORBUDT)
 • at I udviser respekt og social forståelse overfor børn, forældre og personale i institutionen.
 • at I overholder aftaler og åbningstider
 • at I har forståelse for at vi altid gerne vil tale med jer, men at vi ikke altid har tid. 
   
 
Bilag
En lille brochure med informationer om vores vuggestue.